Stiftelsen & organisasjonen

Stiftelsen "Den tyske skoleforening i Norge" er en stiftelse etter norsk rett. Den har som oppgave å drifte Den tyske skole og Den tyske barnehagen i Oslo. Stiftelsen har bl.a. som mål å drive skolen som en tysk-norsk bikulturell skole som skal tilby elever, som enten kan tysk eller ønsker å lære tysk, både tysk og norsk vitnemål, etter endt skolegang.


Styret

Stiftelsen "Den tyske skoleforening i Norge" er en stiftelse etter norsk rett. Den har som oppgave å drifte Den tyske skole og Den tyske barnehagen i Oslo. Stiftelsen har bl.a. som mål å drive skolen som en tysk-norsk bikulturell skole som skal tilby elever, som enten kan tysk eller ønsker å lære tysk, både tysk og norsk vitnemål, etter endt skolegang.

Øverste styringsorgan på skolen er Styret. Styret velges på den årlige stiftelsesforsamlingen, der foreldre og foresatte med minst ett betalende barn, enten på skolen eller i barnehagen, er stemmeberettiget. Styret består i dag av 7 medlemmer (inkl. de ansattes representant) og representerer skolen og barnehagen utad. Oppgavene er beskrevet i Vedtektene og omfatter spesielt følgende:

 Fra venstre: Sezer Subasi, Katja Maiwald, Richard Brand, Christine Obmascher, Felix Leder, Tone Cecilie Carlsten, Nicole Njaa og Florian Krumbacher (styreleder). Fraværende: Philipp Malkmus, Knut Kroepelien.

Fra venstre: Sezer Subasi, Katja Maiwald, Richard Brand, Christine Obmascher, Felix Leder, Tone Cecilie Carlsten, Nicole Njaa og Florian Krumbacher (styreleder). Fraværende: Philipp Malkmus, Knut Kroepelien.

  • Ansettelse og avskjedigelse av skolens rektor, barnehagestyrer og de øvrige ansatte i skolen og i barnehagen

  • Finansspørsmål

  • Skoleutvikling

  • Markedsføring og offentlighetsarbeid

  • Skolebygg/byggetiltak

  • Allmenn organisering, f.eks. vedtekter på skole og i barnehage

  • Andre oppgaver som forskriftene krever (skolen: Privatskoleloven, Opplæringsloven; barnehagen: Barnehageloven)


Ledergruppa

Ledergruppe ved DSO settes sammen av avdelingslederne fra de forskjellige avdelingene.

 Fra venstre: Bernd Luksch, Viola Marquardt, Christiane Pedersen, Annette Skoglunn, Katharina Schlichtherle, Ursula Hohenstein, Kari Kvam, Birgit Korneliussen, Anna Nordén, Joachim Lörscher

Fra venstre: Bernd Luksch, Viola Marquardt, Christiane Pedersen, Annette Skoglunn, Katharina Schlichtherle, Ursula Hohenstein, Kari Kvam, Birgit Korneliussen, Anna Nordén, Joachim Lörscher

 

Administrasjon og teknisk avdeling

VERW Anna Nord+®n.jpg

Administrasjonsleder

Anna Nordén
Tel: 41 13 86 66
Send e-post

KK.jpg

Marketing & bygg

Kari Kvam
Tel: 99 72 05 12
Send e-post

Bernd Luksch.jpg

Teknisk leder

Bernd Luksch
Tel: 22 93 12 26
Send e-post

Micelle.jpg

Økonomi

Michèlle Muhirwa
Tel: 22 93 12 28
Send e-post

Cony.jpg

Sekretariat

Cornelia Fiedler
Tel: 22 93 12 20
Send e-post

 

FAU

FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) består av foreldrerepresentanter fra alle klassene på skolen. Vi treffes ca. hver 6 uke for å diskutere store og små saker med representanter for skolen og hverandre. 

Vi har satt sammen en foreldrehåndbok, bestående av informasjon vi selv var nysgjerrige på da vi var nye på skolen. Linken finner du her, under 'skole'!

Foreldrerepresentanter 2017/18

Oversikt over foreldrerepresentanter


SMV - Elevrådet

Elevrådsformann/leder:

Vladimir von Arx og Anna Njå. Spørsmål eller tilbakemeldinger til elevrådet? Send en epost!

Elevrådet (SMV) er en gruppe elever fra 5.-12. klasse som representerer og ivaretar elevenes rettigheter og interesser og som er involvert i å skape et bedre skoleliv. Den består av klassens representanter, elevrådslederne og tillitslærerne.

Elevrådets oppgaver:

Elevrådet er bindeledd mellom elevene, lærerne og skoleledelsen. De bidrar også til organisering av skolehverdagen gjennom forskjellige arrangementer, i tillegg til at de representerer skolen på skolepolitiske seminarer og andre offisielle tilstelninger.

Elevrådet treffes en gang per måned.

Elevrådsrepresentantens opgaver:

Klassens representanter ivaretar klassens interesser og formidler mellom klassen og elevrådet. De deltar i elevrådsmøtene og informerer klassen om temaene som diskuteres der.

Elevrådsledernes oppgaver:

Elevrådslederne representerer alle elevenes interesser og formidler mellom elevene, lærerne og skoleledelsen. De er kontaktpersoner for elever, skoleledelse, lærere, foreldre og sekretær på skolen. I tillegg holder lederne kontakt med skoleledelsen og deltar på eksterne skolekonferanser. Han eller hun innkaller til elevrådsmøtene og leder disse. 

Valg av elevrådsrepresentant:

Alle kan velges til klassens representant i elevrådet. Man velger to representanter per klasse (gjerne en gutt og en jente). Elevene sitter som regel to år som klassens representanter.

Elevrådsrepresentanter 2017/18:

5a - Hannah & Felix
5b - Anna & Lukas
6 -  Aylin & Benno
7a - David & Mieke
7b - Nicklas & Leona
8 -  Ada & Marie
9 -  Anna & Lucienne
10 - Hannah & Helena
11 -  Anna (elevrådsleder)
12 - Vladimir (elevrådsleder)

 
Kontakt-/tillitslærere:
Simon Lyding & Dagny Nystuen.

Kontortid: Torsdag i storefri (11:20 - 11:50)
Simon Lyding: Pilestredet, det lille møterommet
Dagny Nystuen: Sporveisgata, 4010