Opptak

Om opptaksprosessen

Man kan søke om plass i barnehagen hele året. Da barnehagen er knyttet opp mot det nasjonale barnehageopptaket, er fristen for opptak for august 31. januar samme år. Påmelding må derfor

  1. gjøres i bydelen man bor i (for dem som ikke bor i Oslo er bydel Frogner ansvarlig) og
  2. direkte i Den tyske barnehagen i Oslo. Viktig: Dere må fylle ut begge formularene og sende dem inn innen fristen.

I vedtektene finner du viktig informasjon om opptakskriterier, foreldrebetaling, oppsigelse av plass mm.

Det lønner seg å være tidlig ute, da vi har ventelister i barnehagen.

For dem som ikke bor i Oslo er bydel Frogner ansvarlig.

Påmeldingsformularer