Vårt oppdrag

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo (DSO) gir i dag 321 barn en unik mulighet til å bli fortrolige med tysk og norsk språk og kultur. Skolen gir både norsk og tysk vitnemål fra videregående skole og oppnår svært gode faglige resultater. Barna har om lag 1/3 tyske foreldre, 1/3 norske foreldre og 1/3 med blandet bakgrunn. Slik styrkes det langsiktige samarbeidet mellom Tyskland og Norge helt fra barnsben av. For utveksling mellom tysk og norsk samfunns- og næringsliv er skolen helt avgjørende for familiene som skal flytte. Skolen er i tillegg en viktig del av den norske regjeringens Tysklandsstrategi.

DSO forstår seg selv som et fellesskap der elever, lærere og foreldre/foresatte samarbeider tett.
Åpenhet overfor både norsk og tysk kultur danner grunnlaget for at elevene i en atmosfære av tillitsfullt samvær skal lære å forstå seg selv og hverandre, med alt det innebærer av likheter og ulikheter. De skal lære seg til å forstå innhold og dermed oppnå kompetanse for livslang læring.
 
Det å holde fast ved lange tradisjoner og viktige verdier hører til vår skoles selvforståelse, men i like høy grad ønsker vi å være åpne overfor de utfordringer som samfunnsutviklingen fører med seg, også når det gjelder skolen.

Her kan du lese mer om skoleutviklingsarbeidet ved skolen 2018/19.


Verdigrunnlag

Leitbild.gif