Hvordan melde ifra?

Dersom du har opplevd eller vært vitne til en ubehagelig hendelse på skolen, tar vi gjerne imot din henvendelse.

Vi oppfordrer både foreldre og elever til å ta direkte kontakt med skolen.

Personlig kontakt er alltid den raskeste måten å avklare og diskutere ting på. Snakk med oss eller henvend deg skriftlig direkte til følgende personer:

-  Klasselærer / faglærer

  • fornavn.etternavn@deutsche-schule.no


- Sosiallærer (AKS-ledelse)


-  Barnetrinnet eller skoleadministrasjon


- AKS-ansatte

  • fornavn.etternavn@deutsche-schule.no
 
_DSC3789.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45
Send e-post