Karriere på DSO - ledige stillinger og praktika

Ledige stillinger

Vi søker...

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til (skole, aktivitetsskole eller barnehage):

Barnehagelærer, 3 norskspråklige assistenter

Vi søker etter en barnehagelærer og tre norskspråklige assistenter

 • Barnehagelærer. Vikariat, 100% fram til 30.06.2020.

 • To norskspråklige assistenter. Fast stilling, 100%. En assistent i skogs- og naturgruppa, den andre i Sporveisgata.

 • En norskspråklig assistent. Vikariat, 20% fram til 31.07.2020 (med mulighet til forlengelse).

For alle gjelder

 • Du er medansvarlig for planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske arbeidet basert på norsk rammeplan for barnehager og kvalitetsplanen for barnehager ved tyske utenlandske skoler.

 • Du har medansvar for å tilrettelegge hverdagen for barnas beste. .

 • Du har medansvar for å bidra faglig i ledergruppen i barnehagen.

 • Du har medansvar for at samarbeidet med foreldre og eksterne faginstanser funger godt.

 • Du har medansvar for hygiene og de pleieroppgaver.

 • Du er til tider stedfortreder for gruppeleder.

 • Du er åpen for et tysk-norsk språkmiljø

Kompetanse, erfaring og personlige egenskaper

 • Som barnehagelærer er du godkjent. Andre søkere med relevant bakgrunn kan også søke.

 • Du har gjerne erfaring fra barnehagearbeid.

 • Du trives godt i naturen og med friluftsliv i all slags vær.

 • Du er faglig engasjert og kreativ.

 • Du har stor arbeidskapasitet og evnen til å være fleksibel.

 • Du trives godt i et hektisk miljø hvor mye skjer samtidig.

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 • Du har gode norskkunnskaper på C2-nivå.

 • Tyskkunnskaper er en fordel, men ikke noe krav.

 • Du har kunnskap om og interesse for tysk og norsk språk og kultur.

 • Du har interesse for å skape et godt læringsmiljø for barn og voksne.

 • Du har evne til å lede, motivere og engasjere, samt planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidet med barna (og kollegaene og praktikanter).

 • Du er nytenkende og ser muligheter fremfor begrensninger.

Hvorfor jobbe hos oss?

 • Sosialt fellesskap (inkluderende og åpent miljø med sosiale arrangementer slik som; quiz, julebord/sommerfest etc.)

 • Sentral plassering i Oslo sentrum. Lettvint å komme seg til/fra jobb.

 • Flerkulturelt miljø. Spennende å jobbe i det tysk/norske miljøet der man lærer mye om hverandres kultur

 • Variert arbeidshverdag

 • Språkkurs med opptil 2 x 5.000,-kr kostnadsdekning

 • Hospitering i internasjonale barnehager

 • Ekstra ferie som kompensasjon for personalmøter, Sankt Martins- feiring, foreldrekveld, foreldrecafè, sommerfest.

Stillingsprosent: 20-100 %

Søknad sendes til barnehagestyrer Christiane Pedersen

Søknadsfrist: 19.05.2019


Sosiallærer/ skolesosialarbeider

Sosiallæreren på DSO er skolens kontaktperson for elever, foreldre og kolleger. Han eller hun har en tilsynsfunksjon og skal være støttende og rådgivende der det er behov.

Se hele stillingsutlysningen på tysk her.

Stillingsprosent: 25 %

Søknad sendes til rektor Ursula Hohenstein.

Søknadsfrist: 01.03.2019


Praktika i skolen, AKS og barnehagen

Praktikum på skolen (barne- og ungdomstrinnet)

Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO) kan som regel bare ta en praktikant per fag. Søknadsfristene for praktikum er i november for høsten det påfølgende året og i april for januar neste år. Skoleåret begynner i midten av august og slutter i midten av juni i det påfølgende år. Vær oppmerksom på at søknader som ikke oppfyller minimumsopplæringsperioden, ikke kan vurderes.

Les mer her om et praktikum på DSO og søknadsprosessen

 
Annette Skoglunn.jpg

Leder barnetrinnet

Annette Skoglunn
Tel: 90 26 94 45

Send e-post

Dörte.jpg

Koordinator praktikanter

Dörte Obst
Tel: 96 94 85 08

Send e-post


Praktikum på Aktivitetsskolen (AKS)

Studenter med sosialpedagogisk bakgrunn har mulighet til å absolvere et praktikum i forbindelse med sosialarbeidet og Aktivitetsskolen på DSO.

Praktikummet må vare minst 6 uker.
Vi samarbeider også FSJ Kassel og tilbyr ungdom muligheten til å fullføre sitt frivillige sosiale år hos oss.

Merk søknaden din med "Aktivitetsskolen".

Søknaden sendes til leder i aktivitetsskolen, Birgit Korneliussen

 
Birgit Korneliussen.jpg

Leder Aktivitetsskolen

Birgit Korneliussen
Tel: 99 34 74 45

Send e-post


Praktikum i barnehagen

Vi tar gjerne imot praktikanter og førskolelærere i Den tysk-norske barnehagen i Oslo. 

Vi stiller noen krav til våre praktikanter:

 • Varighet minst 12 uker

 • Finansiering ved for eksempel Erasmus+.

 • Likebehandling: Alle praktikanter jobber 37,5 timer per uke; 33 timer pedagogisk med barna og 4 timer forberelsestid. 0,25 timer spares opp til et avdelingsmøte annenhver måned mandag fra kl. 17-19.

 • Praktikantene har fri når barnehagen er stengt; 2 dager i høstferien, mellom jul og nyttår og 3 eller 4 uker i juli.

Hvis du er interessert i å absolvere et praktikum hos oss, ser vi frem til å motta en CV og kopi av kontrakter fra studiestedet og Erasmus+ fra deg.

Søknaden sendes til leder i barnehagen, Christiane Pedersen.

 

 
Christiane.JPG

Barnehageleder

Christiane Pedersen
Tel 22 93 12 23

Send e-post