Karriere på DSO - ledige stillinger og praktika

Ledige stillinger

Vi søker...

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til (skole, aktivitetsskole eller barnehage):


Sosiallærer/ skolesosialarbeider

Sosiallæreren på DSO er skolens kontaktperson for elever, foreldre og kolleger. Han eller hun har en tilsynsfunksjon og skal være støttende og rådgivende der det er behov.

Se hele stillingsutlysningen på tysk her.

Stillingsprosent: 25 %

Søknad sendes til rektor Ursula Hohenstein.

Søknadsfrist: 20.11.2018


Praktika i skolen, AKS og barnehagen

Praktikum på skolen (barne- og ungdomstrinnet)

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo (DSO) kan som regel bare ta en praktikant per fag. Søknadsfristene for praktikum er i november for høsten det påfølgende året og i april for januar neste år. Skoleåret begynner i midten av august og slutter i midten av juni i det påfølgende år. Vær oppmerksom på at søknader som ikke oppfyller minimumsopplæringsperioden, ikke kan vurderes.

Les mer her om et praktikum på DSO og søknadsprosessen

 
Annette Skoglunn.jpg

Leder barnetrinnet

Annette Skoglunn

Tel: 90 26 94 45

Send e-post

Dörte.jpg

Koordinator praktikanter

Dörte Obst

Tel: 96 94 85 08

Send e-post


Praktikum på Aktivitetsskolen (AKS)

Studenter med sosialpedagogisk bakgrunn har mulighet til å absolvere et praktikum i forbindelse med sosialarbeidet og Aktivitetsskolen på DSO.

Praktikummet må vare minst 6 uker.
Vi samarbeider også FSJ Kassel og tilbyr ungdom muligheten til å fullføre sitt frivillige sosiale år hos oss.

Merk søknaden din med "Aktivitetsskolen".

Søknaden sendes til leder i aktivitetsskolen, Birgit Korneliussen

 
_DSC3789.jpg

Leder Aktivitetsskolen

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45

Send e-post


Praktikum i barnehagen

Vi tar gjerne imot praktikanter og førskolelærere i Den tyske barnehagen i Oslo. 

Vi stiller noen krav til våre praktikanter:

  • Varighet minst 12 uker

  • Finansiering ved for eksempel Erasmus+.

  • Likebehandling: Alle praktikanter jobber 37,5 timer per uke; 33 timer pedagogisk med barna og 4 timer forberelsestid. 0,5 timer spares opp til et avdelingsmøte annenhver mandag fra kl. 17-19.

  • Praktikantene har fri når barnehagen er stengt; 2 dager i høstferien, mellom jul og nyttår og 3 eller 4 uker i juli.

Hvis du er interessert i å absolvere et praktikum hos oss, ser vi frem til å motta en CV og kopi av kontrakter fra studiestedet og Erasmus+ fra deg.

Søknaden sendes til leder i barnehagen, Christiane Pedersen.

 

 
Christiane.JPG

Barnehageleder

Christiane Pedersen

Tel 22 93 12 23

Send e-post