Karriere på DSO - ledige stillinger og praktika

Ledige stillinger

Vi søker...

Vennligst merk søknaden din med avdelingen den er rettet til (skole, aktivitetsskole eller barnehage:

 

Norsk- og samfunnsfaglærer i 1.-7. klasse

Fra august 2018 tilbyr vi et ettårig vikariat med mulighet for forlengelse som norsk- og samfunnsfaglærer i klassene 1-7.

Det er en fordel om du snakker litt tysk, men det er ingen betingelse, da all undervisning foregår på norsk.

Jobben går i korte trekk ut på planlegge og gjennomføre norsk- og samfunnsfagundervisning i samarbeid med norskteamet på skolen.

Krav til kompetanse:

  • Almennlærerutdanning, 4-årig

Søknad sendes på mail til Anna Nordén, 22 93 12 27

Søknadsfrist: 22. juni 2018.


To norskspråklige barnehagelærere og en assistent i Den tysk-norske barnehagen i Oslo

Er du interessert i å jobbe i en mangfoldig og internasjonal barnehage – og kanskje samtidig lære noe tysk? 

Den tysk-norske skolen i Oslo og den tilhørende barnehagen tilbyr en unik mulighet å jobbe i et internasjonalt miljø der tysk og norsk språk og kultur forbinder menneskene. Våre barnehagebarn opplever mange språk og de fleste barn er både tysk- og norskspråklig. Den tysk-norske barnehagen og skolen forstår seg selv som et fellesskap, der ansatte og foresatte samarbeider tett for barnas beste. Åpenhet overfor både tysk og norsk språk og kultur danner grunnlaget for at barna i en atmosfære av tillitsfullt samvær og lek skal lære å forstå seg selv og hverandre, med alt det innebærer av likheter og ulikheter. Dermed utvikler de seg og oppnår kompetanse som grunnlag for livslang læring. Vår barnehage oppnår svært gode resultater i foreldreundersøkelser. Foreldrene, også mange med norsk-norsk bakgrunn, velger bevisst vår tyske barnehage. Her blir barna forberedt på det 12-årige tysk-norske utdanningsløpet og langsiktig på et globalt arbeidsmarked, der interkulturell forståelse og språkferdigheter blir viktigere og viktigere. Det er tett samarbeid mellom barnehage og skole. Skolen kvalifiserer til både norsk og tysk vitnemål fra videregående skole og oppnår svært gode faglige resultater på nasjonale prøver. For utveksling mellom tysk og norsk samfunns- og næringsliv er barnehagen og skolen helt avgjørende. Skolen er i tillegg en viktig del av den norske regjeringens Tysklandsstrategi.

 

Vi søker to engasjerte barnehagelærere og en assistent:

·        En barnehagelærer til gruppen med barn mellom 2,5 og 4,5 år, fast ansettelse fra 1. august 2018.

·        En barnehagelærer til vår småbarnsavdeling 1,5 – 2,5 år, vikariat fra 1. november 2018 til 30. november 2019.

·        En assistent til vår småbarnsavdeling 1,5 – 2,5 år, fast ansettelse fra 1. august 2018.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·        Til de to barnehagelærerstillingene søker vi kandidater med norsk utdanning som barnehagelærer.

·        Våre nye barnehagelærere og assistenter skal snakke norsk med barna. Det er derfor krav at søkere har norsk-kunnskaper på minimum C2-nivå.

·        Språkkunnskaper i tysk er en fordel, men ikke noe krav.

 

Vi tilbyr:

·        Stort og tverrfaglig arbeidsmiljø med forskjellige yrkesgrupper.

·        Gode faglige utviklingsmuligheter.

·        Språkkurs i tysk på frivillig basis for de som ønsker å lære seg språket eller videreutvikle eksisterende språkkunnskaper.

·        Mange kontakter til tyske barnehager i hele verden. Vi støtter også hospitering i andre barnehager, både i Norge og i utlandet.

·        Lønn tilsvarende satsene i Bydel Frogner, Oslo Kommune. Andre betingelser: Landsoverenskomst for utdanning.

 

Søknadsfrist: 11. juni 2018

 

Søknad sendes per e-post til barnehagestyrer Christiane Pedersen


Praktika i skolen, AKS og barnehagen

Praktikum på skolen (barne- og ungdomstrinnet)

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo (DSO) kan som regel bare ta en praktikant per fag. Søknadsfristene for praktikum er i november for høsten det påfølgende året og i april for januar neste år. Skoleåret begynner i midten av august og slutter i midten av juni i det påfølgende år. Vær oppmerksom på at søknader som ikke oppfyller minimumsopplæringsperioden, ikke kan vurderes.

Les mer her om et praktikum på DSO og søknadsprosessen

 
Annette Skoglunn.jpg

Leder barnetrinnet

Annette Skoglunn

Tel: 90 26 94 45

Send e-post

SEK Katharina Schlichtherle.jpg

Koordinator Ungdomstrinnet

Katharina Schlichtherle

Send e-post


Praktikum på Aktivitetsskolen (AKS)

Studenter med sosialpedagogisk bakgrunn har mulighet til å absolvere et praktikum i forbindelse med sosialarbeidet og Aktivitetsskolen på DSO.

Praktikummet må vare minst 6 uker.
Vi samarbeider også FSJ Kassel og tilbyr ungdom muligheten til å fullføre sitt frivillige sosiale år hos oss.

Merk søknaden din med "Aktivitetsskolen".

Søknaden sendes til leder i aktivitetsskolen, Birgit Korneliussen

 
_DSC3789.jpg

Leder Aktivitetsskolen

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45

Send e-post


Praktikum i barnehagen

Vi tar gjerne imot praktikanter og førskolelærere i Den tyske barnehagen i Oslo. 

Vi stiller noen krav til våre praktikanter:

  • Varighet minst 12 uker
  • Finansiering ved for eksempel Erasmus+.
  • Likebehandling: Alle praktikanter jobber 37,5 timer per uke; 33 timer pedagogisk med barna og 4 timer forberelsestid. 0,5 timer spares opp til et avdelingsmøte annenhver mandag fra kl. 17-19.
  • Praktikantene har fri når barnehagen er stengt; 2 dager i høstferien, mellom jul og nyttår og 3 eller 4 uker i juli.

Hvis du er interessert i å absolvere et praktikum hos oss, ser vi frem til å motta en CV og kopi av kontrakter fra studiestedet og Erasmus+ fra deg.

Søknaden sendes til leder i barnehagen, Christiane Pedersen.

 

 
Christiane.JPG

Barnehageleder

Christiane Pedersen

Tel 22 93 12 23

Send e-post