Historien

Fra den spede begynnelse til vår bikulturelle skole
Den Tyske Skole Oslo er oppkalt etter den jødiske filosofen, forfatteren og forleggeren Max Tau, som døde i Oslo i 1976. I 1980 åpnet skolen sine porter for ikke mer enn ti elever; oprinnelig skulle den være en grunnskole for barna til de ansatte ved den tyske ambassaden og medarbeidere ved NATO-hovedkvarter Nord. I begynnelsen fant undervisningen sted i kjelleren til den tyskspråklige protestantiske menigheten i Norge. Etter mange år med stadig vekst og flere gangers flytting, har skolen i dag 86 barnehagebarn og 320 elever i sine lokaler i Sporveisgata 20 og Pilestredet 75c. Halvparten av elevene er norske.

DSO er en privatskole, og den administreres gjennom en skoleforening i henhold til norsk lovverk. Den 26.02.2010 ble det undertegnet en bilateral skoleavtale som gjorde Den Tyske Skole i Oslo til en tysk-norsk bikulturell skole. Dermed ble skolen et virkelig bilateralt prosjekt. Elevene har nå mulighet til å oppnå både norsk og tysk studiekompetanse (Deutsches Internationales Abitur/DIAP).

Om Max Tau

Navngiveren Max Tau
Også navngiveren til DSO, Max Tau, arbeidet engasjert for forståelse og gode forbindelser mellom tyskere og nordmenn. Forfulgt av nazistene, flyktet den jødiske forfatteren og forleggeren i 1938 først til Oslo og senere til Sverige. Max Tau ble kjent for sin innsats for å fremme tysk litteratur i Norge og norsk litteratur i Tyskland. Etter tilbakekomsten til Norge grunnla han både Fredsbiblioteket og Tysk-Norsk Forening (senere Tysk-Norsk Selskap).