I fritt fall...

Den 29. mai var klasse 7b med Marcia Mestanza i Frognerbadet. Det var en veldig varm uke, og skolen bestemte seg på kort varsel at gym på Bislett Stadium måtte vike til fordel for bading i Frognerbadet!

Read More
Kari Kvam
Aftenposten-artikkel om DSO

Styret og skoleledelsen ved DSO jobber på mange fronter med å finne løsninger for å unngå inntaksstopp i 2019 og for å finne erstatningslokaler for Pilestredet 75c fra 2020.

Read More
Kari Kvam
Vintersportdag på barneskolen

7. mars bestemte lærerne i 1.-4 klasse spontant å arrangere en vintersportdag for de yngste elevene våre. Grenen var aking og stedet var Frognerparken. Hvilken suksess! Elevene løp opp og akte ned, løp opp og akte ned i et par timer, før de samlet seg i grupper og spiste sine medbrakte matpakker.

Read More
Kari Kvam
Besøk av statssekretær Rebekka Borsch (V)

Tirsdag 13.03.2018 fikk DSO besøk av Rebekka Borsch, statssekretær for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet. Rebekka Borsch kom fra Tyskland til Norge i 2003 og ble norsk statsborger i 2011. Hun tilhører partiet Venstre og besøkte skolen bl.a. for å danne seg et bredere bilde av det flerkulturelle miljøet i Oslo.

Read More
Kari Kvam
Forfatterbesøk

Fredag 16. februar var vi så heldige å få besøk av den kjente forfatteren Arne Svingen. Arne har skrevet rundt 70 bøker, og han er mest kjent for sine tallrike spenningbøker for barn og unge.

Read More
Kari Kvam
Prosjektuka 2018

Vi på Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo holder Åpen dag torsdag 25.2.2018 fra klokken 16-18. I år har vi forberedt en rekke spennende prosjekter

Read More
Kari Kvam
Innsamlingsksjon AKS 2018

Hvert år gjennomfører AKS en innsamlingsaksjon på DSO og denne gangen skal vår donasjon gå til en skole i Uganda/Afrika, Canon Apolo, en barneskole som tilbyr undervisning for barn med funksjonshemninger.

Vår medarbeider Rosaline Cost Budde jobbet fra september til desember 2017 på denne skolen og fikk mange inntrykk av barna, skolen, levemåten og behovene i landet.

Read More
Kari Kvam
Leketøyet drar på ferie

I januar og februar sender barna i Den tyske barnehagen lekene sine på ferie! For tredje gang! Med dette ønsker pedagogene i barnehagen å motivere til selvstendig lek, fritt for kommersielt press eller 'konsum'.

Read More
Kari Kvam
Beste JULEklasserom

I år foregår en todelt julekonkurranse; i Sporveisgata og Pilestredet. I hver av bygningene deles det ut en pris til det flottest juledekorerte klasserommet og en pris til klasserommet med det mest kreative navnet som har noe å gjøre med den aktuelle bygningen. Prisutdelingen foregår den siste dagen i skolen før vi avslutter året med gang rundt juletreet.

....og vinnerne er:

Read More
Kari Kvam