Skolens ansvar

Skolens ansvar for å skape et godt skolemiljø

Fra høsten 2017 er skolens ansvar for elevenes skolemiljø tydeliggjort gjennom ny paragraf i opplæringsloven, § 9A. Den nye paragrafen gjelder alle som jobber ved skolen, ikke bare lærere og ledelse, og gir skolen et stort ansvar og tydelige plikter for å sørge for at elever har det trygt og godt på skolen. Vi har trukket ut noen viktige elementer fra lovverket, som alle ansatte må vite om og følge.

Les mer om vårt arbeid med skolemiljø her!

 

Selv om det er skolen ved rektor og skolens ledelse som har ansvar for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, er dette en jobb som skolen ikke kan gjøre alene.

Skolen er avhengige av gode samarbeidspartnere for å oppnå målet om null mobbing ved DSO.

Les mer om hvem som arbeider med å skape et godt skolemiljø og å forebygge mobbing.

 

 
_DSC3789.jpg

Sosiallærer

Birgit Korneliussen

Tel: 99 34 74 45
Send e-post